BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ


Schemat planowania i przeprowadzania kontroli przez Inspekcje Ochrony Środowiska zgodnie z art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)

Schemat w formacie PDF.