BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ

Akredytacje laboratoriów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest jednostką budżetową administracji publicznej podległą Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 075, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytowanej działalności.

Laboratorium Badawcze Wrocław