BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

WIOŚ

Majątek WIOŚ

Środki trwałeWartość brutto
0: Grunty472 685,83 zł
1. Budynki i lokale7 850 962,65 zł
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej94 483,57 zł
3. Kotły i maszyny energetyczne265 277,57 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania969 980,78 zł
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty0,00 zł
6. Urządzenia techniczne215 355,89 zł
7. Środki transportu 3 118 199,83 zł
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie591 720,13 zł
Pozostałe Środki trwałe1 818 635,18 zł
Wartości niematerialne i prawne259 788,97 zł

Ta strona jest generowana automatycznie na podstawie aktualnego spisu inwentarza.

Stronę odwiedzono 366 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-09 Edytował: Marek Potocki
Pełna historia zmian »