Majątek WIOŚ

Środki trwałeWartość brutto
0: Grunty472 685,83 zł
1. Budynki i lokale7 678 404,04 zł
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej94 483,57 zł
3. Kotły i maszyny energetyczne265 277,57 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania889 542,54 zł
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty0,00 zł
6. Urządzenia techniczne211 460,53 zł
7. Środki transportu 3 118 199,83 zł
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie531 610,48 zł
Pozostałe Środki trwałe1 764 379,09 zł
Wartości niematerialne i prawne251 071,13 zł

Ta strona jest generowana automatycznie na podstawie aktualnego spisu inwentarza.

Stronę odwiedzono 896 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-09 Edytował: Marek Potocki