BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ

Obszary z przekroczeniami poziomu promieniowania elektromagnetycznego

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie województwa dolnośląskiego nie stwierdzono występowania obszarów o poziomie promieniowania elektromagnetycznego na poziomie wyższym od dopuszczalnego.